menu
anket
Web sitemizi nasil buldunuz?

Guzel
Cok guzel
Fikrim yok
Kotu
Cok kotuSonular
Anketler

Toplam Oy: 46
Yorum: 0
gazete


TarihteBugun

Tarih Sein : Gn Ay
TarihOlay
29 Nisan 1939Türk güreþçileri 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.
29 Nisan 1959Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Ýsmet Ýnönü, Ege illerini kapsayan bir yurt gezisine çýktý.
29 Nisan 1971Çetin Altan ve Ýlhan Selçuk sýkýyönetimce gözaltýna alýndý.
29 Nisan 1977Gazeteci ve eski milletvekili Naþit Hakký Uluð öldü.
29 Nisan 1981Ankara Sýkýyönetim Askeri Savcýlýðý, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Alparslan Türkeþ ve 219 sanýk hakkýnda idam istemiyle dava açtý.
29 Nisan 1986Bir Yeni Cumhuriyet Ýçin adlý kitabý nedeniyle 4. kez yargýlanan Yalçýn Küçük, 1.5 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý.
29 Nisan 1989Türk vatandaþlýðýndan çýkarýlanlara þartlý vatandaþlýk hakký tanýyan yasa yürürlüðe girdi.
29 Nisan 1997Genel Kurmay Baþkanlýðý gazetecilere brifing verdi. Brifingde irticaýn bölücülükle ayný oranda tehlikeli olduðu açýklandý.
29 Nisan 2005Suriye 29 yýldýr süren iþgale son vererk Lübnan’dan geri çekiliþini tamamladý.

video


defter

Ziyareti Defterimize Yazanlar Ekle | Kapat | Tm Mesajlar
ÝlaydaBaþkaným site güzel olmuþ kasabamýzýn haberlerini bekliyoruz.
Mahmut CUHADARKasabamýzýn yeni web sitesi hayýrlý olsun
Uður EkinciBelediyemizin yeni web sitesi hayýrlý, uðurlu olsun...
Melik UçarBu web siteyi yapanlara teþekkür eder baþarýlarýnýn devamýný dileri

baskan


hava
NEVSEHIR
haber-yan


7

(2015-02-16)  

9

(2015-02-16)  

4

(2015-02-16)  

Baþkan

(2015-02-16)  

6

(2015-02-16)  

5

(2015-02-16)  


Bu site, en iyi 1024x768 znrlkte grntlenir. Mozilla Firefox ve nternet Explorer tarayclar ile daha hzl gezinti yapabilirsiniz.
at Kasabas Belediye Bakanl, 2016 - nevehir biliim