menu
anket
Web sitemizi nasil buldunuz?

Guzel
Cok guzel
Fikrim yok
Kotu
Cok kotuSonular
Anketler

Toplam Oy: 46
Yorum: 0
gazete


TarihteBugun

Tarih Sein : Gn Ay
TarihOlay
22 Ocak 1842Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi) açýldý.
22 Ocak 1873Kasýmpaþa Tersanesi iþçileri greve çýktý.
22 Ocak 1905Birinci Rus devrimi baþladý. Çar birliklerinin Kýþlýk Saraya dilekçe vermek için yürüyüþe geçen iþçilerin ateþ açmasý ve "Kanlý Pazar" günü 500 iþçiyi öldürmesi ardýndan ayaklanmalar baþ gösterdi.
22 Ocak 1930Gazi ve Türklük aleyhine" yayýn yapmaktan dolayý Resimli Ay gazetesi aleyhine dava açýldý.
22 Ocak 1946Ampul satýþlarý serbest býrakýldý.
22 Ocak 1953Türkiye Milliyetçiler Derneði kapatýldý.
22 Ocak 1987Türkiye- Yunanistan Uyum Antlaþmasý Avrupa Topluluðu (AT) adýna parafe edildi.
22 Ocak 1996Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP) kuruldu. Partinin genel baþkanlýðýna Doç. Dr. Ufuk Uras seçildi.

video


defter

Ziyareti Defterimize Yazanlar Ekle | Kapat | Tm Mesajlar
ÝlaydaBaþkaným site güzel olmuþ kasabamýzýn haberlerini bekliyoruz.
Mahmut CUHADARKasabamýzýn yeni web sitesi hayýrlý olsun
Uður EkinciBelediyemizin yeni web sitesi hayýrlý, uðurlu olsun...
Melik UçarBu web siteyi yapanlara teþekkür eder baþarýlarýnýn devamýný dileri

baskan


hava
NEVSEHIR
haber-yan


Baþkan

(2015-02-16)  

5

(2015-02-16)  

4

(2015-02-16)  

7

(2015-02-16)  

10

(2015-02-16)  

8

(2015-02-16)  


Bu site, en iyi 1024x768 znrlkte grntlenir. Mozilla Firefox ve nternet Explorer tarayclar ile daha hzl gezinti yapabilirsiniz.
at Kasabas Belediye Bakanl, 2016 - nevehir biliim